Monday, 29 July 2013

Kursus Statistik Menggunakan Perisian SAS


Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) UPM akan menganjurkan "Kursus Statistik Menggunakan Perisian SAS", di Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan penggunaan perisian SAS dalam menganalisa data, interpretasi dan persembahan data. 

Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan mendapat kemahiran di dalam :

1.   Mengetahui konsep asas dalam penggunaan perisian SAS 
2.   Mempelajari kaedah pemprosesan data menggunakan SAS 
3.   Mengenalpasti pembolehubah dan memasukkan data 
4.   Mengaplikasi pemindahan data 
5.   Membentuk analisis statistik terpilih 
6.   Menterjemah keputusan analisis statistik 
7.   Membentangkan keputusan analisis dalam kerangka yang berkaitan 

Monday, 8 July 2013

Workshop On Emerging Technologies And Applications Of NanobiosensorWe are pleased to inform that the Functional Devices Laboratory Institute of Advanced Technology (ITMA), UPM will be organizing the  Workshop On Emerging Technologies And Applications Of Nanobiosensor. The detail of the program as below:

Date            :    26 August 2013
Time           :    8.30 am - 5.00 pm
Venue         :    ITMA, UPM
Title           :     Emerging Technologies And Applications Of Nanobiosensor
Speaker      :     Prof. Dr. Bansi D. Malhotra, Delhi Technological University, India.


Cell Culture And Flow-Cytometry Workshop

We are pleased to inform that the Laboratory of Vaccines & Immunotherapeutics, Institute of Bioscience, Universiti Putra Malaysia with the collaboration of the Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, Universiti Putra Malaysia will be organizing a workshop entitled ‘Cell Culture and Flow-Cytometry Workshop’.

Sunday, 7 July 2013

Kursus Asas Pengurusan Sangkar, Penyakit dan Pemasaran Ikan

Penerangan Kursus:

Kursus ini merupakan salah satu program yang telah dirancang dalam Program Pemindahan Ilmu atau Knowlegde Transfer Program (KTP) melalui geran Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dalam usaha memindahkan kepakaran yang ada di universiti untuk dimanfaatkan oleh industri mahupun komuniti. Sehubungan dengan itu, UPM dengan kerjasama Jabatan Perikanan Temerloh dan Koperasi Penternakan Ikan Sangkar dan Nelayan Sungai Temerloh Berhad menganjurkan “Kursus Asas Pengurusan Sangkar, Penyakit dan Pemasaran Ikan” untuk berkongsi ilmu berkenaan kepentingan pengurusan sangkar yang betul mengikut garis

Saturday, 6 July 2013

TAWARAN: Kursus Pengurusan Rumput Turf


Penerangan Kursus

Industri turf  pada masa sekarang adalah sangat luas dan mempunyai potensi untuk diceburi. Peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya bumi hijau dan semakin banyak pembangunan berlaku telah membuatkan permintaan terhadap turf  semakin meningkat.

Objektif Kursus
Peserta yang mengikuti kursus ini akan mendapat kemahiran di dalam :
  • Mengenali spesis turf berpotensi di Malaysia.
  • Menjalankan kerja penanaman mengikut kaedah yang betul.
  • Melaksanakan penyelenggaraan terhadap turf dengan kaedah yang betul bagi mendapatkan turf yang berkualiti.
  • Menyemak kerja penyelenggaraan turf yang dibuat oleh kontraktor. 

Friday, 5 July 2013

Seminar Rahsia Kejayaan Melalui Francais Modal Insan

"Pencetus Revolusi Francais Modal Insan Pertama di Malaysia"


Lokasi: De Palma Hotel, Seksyen 19 Shah Alam Selangor
Tarikh: 7 julai 2013 (ahad)
Masa pendaftaran: 2.00-2.30 petang 
Masa Seminar: 2.45-5.00 petang

(MASUK ADALAH PERCUMA)

Tuesday, 2 July 2013

Senarai Kursus Tidak Berjadual

Kursus Tidak Berjadual ini boleh dipohon oleh syarikat atau agensi yang memerlukan kursus
dan latihan dalam bidang tertentu. UCTC akan mengemukakan kertas cadangan untuk kursus
yang dipohon tersebut bersama implikasi kewangan dan cadangan pengisian kursus kepada
pihak yang memohon. Sekiranya cadangan yang dikemukakan itu dipersetujui oleh 
pemohon, kursus akan dijalankan dan setiap peserta yang layak akan diberikan sijil kursus.