Tuesday, 2 July 2013

Senarai Kursus Tidak Berjadual

Kursus Tidak Berjadual ini boleh dipohon oleh syarikat atau agensi yang memerlukan kursus
dan latihan dalam bidang tertentu. UCTC akan mengemukakan kertas cadangan untuk kursus
yang dipohon tersebut bersama implikasi kewangan dan cadangan pengisian kursus kepada
pihak yang memohon. Sekiranya cadangan yang dikemukakan itu dipersetujui oleh 
pemohon, kursus akan dijalankan dan setiap peserta yang layak akan diberikan sijil kursus.
Kursus Pertanian
 1. Sains Tanah
 2. Pengurusan Ladang
 3. Penanaman Cendawan
 4. Teknik Penanaman Secara Fertigasi
 5. Pembiakan Tanaman Secara Kultur Tisu
 6. Pemprosesan Makanan Ruminan
 7. Penggunaan Baja Secara Berkesan
 8. Kaedah Formulasi Makanan Udang/Ikan
 9. Ternakan Ayam Kampung Secara Komersil
 10. Teknik Pembenihan Ikan
 11. Kaedah Penternakan Ikan Air Tawar Secara Komersil
 12. Kaedah Penternakan Udang
 13. Kaedah Ternakan Ikan Dalam Sangkar
 14. Penternakan Kambing
 15. Penternakan Lembu
 16. Penanaman Dan Pengurusan Rumput Turf
 17. Pengendalian Lepas Tuai

Kursus Pengembangan
 1. Menjejaki Dan Memahami Pengembangan
 2. Peranan Agen Pengembangan
 3. Komunikasi Pengembangan
 4. Perencanaan Program
 5. Penilaian Program
 6. Penyerlahan Pendayaupayaan Pegawai Pengembangan
Kursus Keusahawanan
 1. Usahawan Berjaya
 2. Penyediaan Kertas Kerja
 3. Pemprosesan Makanan Sejuk Beku
 4. Pemprosesan Bebola Ikan
 5. Pemprosesan Mee Kuning
 6. Pemprosesan Kek dan Pastri

Kursus Penyelidikan
 1. Kaedah Penyelidikan Kuantitatif Sains Sosial
 2. Kaedah Penyelidikan Kualitatif Sains Sosial
 3. Kaedah Penulisan Saintifik Dan Teknikal
 4. Metodologi Penyelidikan
 5. Penyeliaan Pasca Siswazah
 6. Nvivo-Kualitatif

Kursus Bahasa
 1. Bahasa Jepun
 2. Bahasa Mandarin
 3. Bahasa Arab
 4. Bahasa Perancis
 5. Bahasa Tagalog
 6. Bahasa Jerman
 7. Bahasa Sepanyol
 8. Bahasa Thailand
 9. Bahasa Inggeris
 10. Bahasa Rusia
Kursus ICT
 1. SPSS (Awal)
 2. SPSS (Pertengahan)
 3. SPSS (Lanjutan)
 4. SPSS (Amos)
 5. Adobe Photoshop
 6. Digital Video Editing
 7. Microsoft Power Point
 8. Microsoft Word
 9. Microsoft Excel
 10. Microsoft Access
Kursus Teknikal
 1. Fotografi Asas
 2. Fotografi Pertengahan
 3. Fotografi Lanjutan
 4. Landskap
 5. Penyelenggaraan Kenderaan
Kursus Pembangunan Profesional
 1. Kemahiran Pengucapan Awam
 2. Kemahiran Komunikasi Interpersonal
 3. Pengurusan dan Penulisan Propesional (Minit Mesyuarat Serta Penyediaan Laporan)
 4. Bagaimana Berkomunikasi Dengan Diplomasi, Bijaksana dan Berkredibiliti
 5. Pembentangan Profesional Dan Pengucapan Awam
 6. Perbualan Dalam Bahasa Inggeris dengan Berkesan
 7. Penulisan dalam bahasa Inggeris dengan Berkesan
 8. Kehebatan Seorang Pemimpin
 9. Formula Kepimpinan Masa Hadapan
 10. Motivasi dan Teknik Pembelajaran Berkesan
 11. Islam dan Kecemerlangan Akademik
 12. Pendekatan dalam Penyelidikan yang Baik
 13. Psikologi Manusia Dan Kepentingan Disiplin Diri
 14. Pemikiran Strategik
 15. Menjana Impian Dalam Kerjaya
 16. Pengurusan Diri Dan Masa
 17. Mengenal Dan Menjana Kekuatan Diri
 18. Sikap Penentu Kejayaan
 19. Pemikiran Kreatif Dan Inovatif
 20. Formula Kecemerlangan Diri
 21. Team Building Corporate War Game
 22. Konsep Dan Pendekatan Strategik Dalam Pengurusan Sumber Manusia
 23. Organisasi Cemerlang: Cabaran Dan Cara Mengatasinya
 24. Pengurusan Sumber Manusia Dalam Organisasi
 25. Tugas Dan Tanggungjawab Kepada Ketua
 26. Perancangan Dan Pengurusan Strategik
 27. Komunikasi Berkesan Dalam Organisasi
 28. Pengurusan Organisasi
 29. Kepentingan Bahasa Inggeris dalam Penerokaan Teknologi
 30. Pengurusan Tekanan
 31. Pengurusan Perubahan
 32. Mengenali Bos, Memahami Staf
 33. Cabaran Organisasi Masa Kini
 34. Peningkatan Mutu Kerja Mengikut Perspektif Islam
 35. Kemahiran Perundingan
 36. Kemahiran Pengendalian Kenderaan
 37. Kemahiran Mendengar
 38. Peranan Fasilitator
 39. Kemahiran Membuat Keputusan
 40. Pengukuhan Dan Pemantapan Fasilitator Dalam Menjayakan Program Pendidikan Masyarakat
 41. Gaya Kepemimpinan Berkesan Dalam Organisasi
 42. Kemahiran Menjadi Setiausaha Cemerlang
 43. Kemahiran Komunikasi
 44. Ibubapa Pelindung Terbaik Anak-Anak Dari Ancaman Dadah Merbahaya
 45. Pembangunan Komuniti
 46. Islam Dan Keluarga Cemerlang
 47. Remaja dan Masalah Sosial: Penyelesaian Berkesan
 48. Remaja Dan Masa Depan Negara
 49. Arah Tuju Bangsa Melayu: Kemana Kita
 50. Mendidik Anak Masa Kini
 51. Tugas Dan Tanggungjawab Suami Isteri
 52. Strategi Memilih Pasangan