Thursday, 1 August 2013

Kursus SPSS Asas


Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC), UPM akan menganjurkan "Kursus SPSS Asas". Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dalam penganalisaan data dalam kerja penyelidikan dan penilaian. 


SPSS adalah suatu perisian yang mampu mengakses data dari berbagai format data yang sedia ada seperti dBase, Lotus, Access, text file, spreadsheet untuk dianalisis. SPSS menampilkan data yang lebih informatif iaitu menampilkan data yang sesuai nilainya (menampilkan label data dalam kata-kata) walaupun sebenarnya kita sedang bekerja menggunakan angka-angka (kod data).

Mengenal pasti cara penggunaan SPSS, cara-cara membina fail data SPSS dan transformasi data, penganalisaan data serta mengintrepretasi data diskriptif dan penghasilan carta dan graf adalah kemahiran yang sangat perlu sebagai seorang penyelidik mahupun kerjaya lain yang berkait dengan analisa dan interpretasi data. 

Pada akhir kursus ini peserta dapat: 

1. Mengaplikasi pemindahan data 

2. Membentuk analisis statistik terpilih 

3. Membentangkan keputusan analisis dalam kerangka yang berkaitan 
4. Menterjemah keputusan analisis statistik