Tuesday, 3 June 2014

KURSUS PERTANIAN SEBAGAI KERJAYA

Tarikh: 13, 14 & 15 Jun 2014

Tempat: Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang Selangor

Sinopsis:

Pertanian merupakan perniagaan, jadi tiada had sejauh mana seseorang itu boleh maju. Justeru, kursus ini dibentuk sebagai pendedahan awal dalam bidang pertanian. Diharapkan peserta dapat mendalami serta lebih mengenali bidang pertanian seterusnya menarik minat masyarakat untuk menjadi ushawantani berjaya.


Pendedahan yang diberikan:
* Industri tanaman
* Industri ternakan
* Industri perikanan
* Pasaran dan peluang pinjaman (AgroBank)
* Perkongsian pengalanan usahawantani berjaya
* Lawatan ladang

Siapa patut hadir:
Masyarakat dan usahawan yang berminat dalam bidang pertanian


Tenaga Pengajar:
Pakar Pertanian UPM & wakil Insitusi Kewangan

Anjuran:
Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang Selangor

Bayaran:
RM 400.00 (bahan kursus, makan dan minum)

Hubungi:
Hazreen Diana Haris (03-8947 1816), Khairul Azmi Za'ba (03-8946 4113) atau email: hazreendiana@upm.edu.my / khairulazmi@upm.edu.my