Tuesday, 6 October 2015

KURSUS AGRO “BOSS”


21 - 23 NOVEMBER 2015

PENGENALAN
Pertanian merupakan perniagaan, jadi tiada had sejauh mana seseorang itu boleh maju. Namun, bidang pertanian apa yang perlu dipilih? Tanaman? Ternakan? ataupun akuakultur? yang menjadi idaman hati. Justeru, kursus ini dibentuk sebagai pendedahan awal dalam sektor per-tanian dan supaya peserta dapat membuat pili-han yang terbaik bersesuaian dengan kehendak diri.

Dengan adanya kursus ini, diharapkan peserta dapat mendalami serta lebih mengenali bidang pertanian seterusnya menarik minat masyarakat untuk menjadi usahawantani berjaya.

Pendedahan akan diberikan kepada industri tanaman, ternakan, dan akuakultur di samping pendedahan kepada pasaran dan pelu-ang pinjaman (Agrobank). Peserta juga boleh menimba ilmu dari usahawantani berjaya untuk dijadikan mentor mereka.

SASARAN PESERTA
 Usahawan Muda/usahawan tani
Graduan universiti/kolej/pelajar
Kakitangan kerajaan & swasta
Individu yang berminat dalam pertanian

TENAGA PENGAJAR
Prof. Madya Dr. Uma Rani Sinniah
Prof. Madya Dr. Azhar Kasim
Encik Abdullah Abd Rahim
Fakulti Pertanian
Universiti Putra Malaysia

Wakil AgroBank
Usahawantani Berjaya

YURAN PENYERTAAN 
RM500.00

Untuk keterangan lanjut sila hubungi
Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
43400 UPM Serdang, Selangor
(u/p : Hazreen / Khairul )
Tel : 03-8947 1816 / 1810 / 1809
Faks : 03-8946 4114/4107
Email : hazreendiana@upm.edu.my / khairulazmi@upm.edu.my