Sunday, 16 October 2016

UPM ranking pertama universiti muda di Malaysia

Oleh Nor Hazlina Zamaruddin & Khairul


SERDANG, 21 Sept - Universiti Putra Malaysia (UPM) telah disenaraikan dalam ranking ke-17 terbaik dunia dalam QS Top 50 under 50 pada tahun ini dalam ranking yang dikeluarkan oleh Quacquarelli Symonds (QS) University rankings 2016/2017 hari ini.

Lonjakan 21 anak tangga berbanding ranking ke-38 pada tahun lepas itu sekaligus meletakkan UPM sebagai universiti muda terbaik di Malaysia yang menyenaraikan 50 universiti terbaik dunia di bawah usia 50 tahun.

UPM dan Jabatan Hutan Sarawak rintis kerjasama peyelidikan dan pengurusan hutan

Oleh Khairul Anuar Muhamad Noh

BINTULU, 10 Okt - Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Jabatan Hutan Sarawak meningkatkan usaha penyelidikan bersama merangkumi pembangunan latihan kakitangan, pembangunan kurikulum untuk latihan skim perkhidmatan renjer hutan dan usaha pembangunan pengurusan hutan secara bersama amnya di kepulauan Borneo dan khususnya di Sarawak.

Kedua-dua pihak mennadatangani memorandum persefahaman (MoU)yang diadakan di Dewan Sri Kenyalang UPM meliputi kerjasama dalam membangunkan pelan strategik taman-taman negara di Sarawak.

UPM kukuhkan ranking 67 terbaik dunia dalam subjek Sains Pertanian

Oleh Norhazlina Zamaruddin dan Khairul Anuar

SERDANG, 10 Okt - Universiti Putra Malaysia (UPM) melakar kejayaan cemerlang apabila subjek Sains Pertanian meningkat pada ranking ke-67 terbaik dunia dalam Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities 2016 yang dikeluarkan oleh National Taiwan University (NTU) hari ini. Ranking subjek itu juga meletakkan UPM berada pada tangga ke-229 terbaik dunia dalam bidang Pertanian secara keseluruhannya. Kedudukan ranking subjek Sains Pertanian itu meningkat tiga anak tangga berbanding kedudukan ke-70 di dunia pada tahun 2015.


Subjek lain UPM yang meningkat kedudukan ialah subjek Kejuruteraan Kimia yang berada pada ranking ke-154 tahun ini berbanding 184 pada tahun lalu.

Tan Sri Mohd Bakke kongsi pengalaman korporat dengan warga UPM Bintulu

Oleh Khairul Anuar Muhamad Noh

BINTULU, 10 Okt - Pro Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM) yang juga Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Sime Darby Berhad, Tan Sri Mohd Bakke Saleh berkongsi pengalaman dan pengetahuan korporat kepada pelajar dan staf UPM Kampus Bintulu di sini hari ini.

Syarahan itu dianjurkan oleh Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT), UPM di Dewan Sri Kenyalang, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu sempena siri CEO@Faculty Programme.

Tan Sri Bakke berkongsi pengalaman beliau dari kedua-dua perspektif peribadi dan profesional dengan pelajar-pelajar UPMKB terutama usaha Sime Darby sebagai syarikat perladangan dalam menyumbang kepada negara dan pentingnya pengajian pertanian itu yang akan berterusan dalam kelangsungan hidup manusia.

Tuesday, 11 October 2016

Kursus Pengurusan Rumput Turf / Turf Management

grass rumput malaysia golf training
Synopsis:

Sinopsis: Industri turf pada masa sekarang adalah sangat luas dan mempunyai potensi untuk diceburi. Peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya bumi hijau dan semakin banyak pembangunan berlaku telah membuatkan permintaan terhadap turf semakin meningkat. Peserta yang mengikuti kursus ini akan mendapat kemahiran di dalam:

The current turf industry is diverse and has so much potential to be explored. Rapid development and the increase in public awareness of the importance of maintaining a green environment, for instance, have increased the demand for turfs. Participants enrolling in this course will acquire the skills to:

 

1. Mengenali spesis turf berpotensi di Malaysia.
1. Identify species of turf with potential to be cultivated in Malaysia.


2. Menjalankan kerja penanaman mengikut kaedah yang betul.
2. Apply the correct method in cultivating turf

3. Melaksanakan penyelenggaraan terhadap turf dengan kaedah yang betul bagi mendapatkan turf yang berkualiti.
3. Carry out proper turf maintenance to produce quality turf

4. Menyemak kerja penyelenggaraan turf yang dibuat oleh kontraktor.
4. Supervise turf maintenance services provided by hired-contractors


Keyword: Green Environment,Turf, Industry Rumput

THE FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS OF 1D- and 2D- NMR SPECTROSCOPY


Date   :  8th November 2016
Venue :  Bilik Saintis Gemilang
Ground Floor, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy is a versatile technique used to characterise the content, purity and molecular structure of a sample. It is also a useful tool to identify quantitatively mixtures of an unknown compound by inferring from the spectral database.
The objectives of this workshop are to introduce the fundamentals of NMR spectroscopy to the interested parties, e.g. scientists, researchers and students who are keen to apply NMR in their works, and to divulge them the workings of this analytical tool with an in-depth understanding. In this context, the structural determination of organic compounds by 1D- and 2D- NMR data appears as one of the highlights in this event; particularly, the details of operating procedure, data acquisition and processing will serve to help the participants in correlating the theory and application of NMR technique. 

*The secretariat welcomes samples from the participants but only a free proton (1H) NMR is provided per person.

Monday, 10 October 2016

KURSUS PENYUNTINGAN VIDEO DIGITALTARIKH : 28-29 SEPTEMBER 2016
TEMPAT: PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC), UPMPENGENALAN
Kursus ini memperkenalkan peserta kepada asas penyuntingan video secara digital menerusi perisian terpilih. Pengeditan menerusi video merupakan salah satu teknik penyusunan bahagian-bahagian tertentu video sehingga menjadi satu adunan lengkap dalam mendokumentasikan maklumat video yang diperlukan oleh sesebuah organisasi, sama ada dalam bentuk video dokumentari, komersial, korporat dan lain-lain. Proses dalam penyuntingan merupakan aliran kerja yang sangat penting bagi menghasilkan persembahan video yang menarik, kemas dan efektif.